24 | 07 | 2017
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2017
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ - ΚΠΓ
ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η Γραμματεία τoυ ΠΥΣΔΕ
δέχεται το κοινό

Δευτέρα έως Πέμπτη
14.00 - 15.00

—– • —–

Η Γραμματεία τoυ Διευθυντή
δέχεται το κοινό

Δευτέρα έως Πέμπτη
9.00 - 14.00

Παρασκευή
10.00 - 13.00

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ Δ/ΝΤΕΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΝΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΠΑ2 ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΝΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΝΟΙΓΟΥΝΕ, ΚΑΙ ΜΕ ΣΕΝΑ ΣΜΙΓΟΥΝΕ!

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΝΤΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

PCΣας ενημερώνουμε ότι παρελήφθησαν οι βεβαιώσεις πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων στις Τ.Π.Ε. Α' και Β' επιπέδου, όσων συμμετείχαν στις εξετάσεις κατά το χρονικό διάστημα ΜΑΪΟΣ 2012 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 για το Α' επίπεδο και ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 για το Β' επίπεδο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις παραλάβουν από τη Δ.Δ.Ε. Πειραιά, 1ος όροφος, Γραφείο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., ώρες 9:00΄-15:00΄ προσκομίζοντας το ειδικό αποδεικτικό έντυπο για την παραλαβή της βεβαίωσης.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2015-16

Πειραιάς, 22-12-2015

Μεταθέσεις
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)
σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πειραιάς, 22-12-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενόψει της νέας μισθολογικής κατάταξης, παρακαλούνται όσοι εκπαιδευτικοί έχουν εκκρεμότητες σχετικά με αναγνώριση προϋπηρεσίας ή αναγνώριση μεταπτυχιακών/ διδακτορικών τίτλων σπουδών να υποβάλλουν αίτηση προς το ΠΥΣΔΕ, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως τις 30/12/2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Πειραιάς, 21-12-2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Φ.353.1/10/202115/Ε3/10-12-2015 Εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. οι υποψήφιοι Διευθυντές Εκπαίδευσης δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πειραιάς, 11-12-2015

Πρόσκληση πλήρωσης θέσεων Διευθυντών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

Π  ρ  ο  κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ο  υ  μ  ε

Την πλήρωση με επιλογή των δεκατεσσάρων (14) θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με διετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του δεύτερου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους και καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά για την πλήρωση των θέσεων αυτών.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16

Πειραιάς, 10-12-2015

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015-16

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2015-2016,

κ   α   λ   ε   ί

τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων:

α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,
β) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ,
γ) στα Μουσικά Σχολεία,
δ) στα Καλλιτεχνικά Σχολεία και
ε) στα σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,
στ) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 09-12-2015 έως 31-12-2015, στις Διευθύνσεις Δ.Ε. στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί οργανικά ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά. Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.
Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλουν δήλωση για οριστική τοποθέτηση και για βελτίωση, χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων, όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ από μετάθεση, απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ  ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ
ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Πειραιάς, 24-11-2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό αναπληρωτών των Προέδρων και μελών των
Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ως Υπηρεσιακών Συμβουλίων:
1) ΠΥΣΔΕ Α΄ΑΘΗΝΑΣ, 2) ΠΥΣΔΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ, 3) ΠΥΣΔΕ Γ΄ΑΘΗΝΑΣ,
4) ΠΥΣΔΕ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ, 5) ΠΥΣΔΕ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, 6) ΠΥΣΔΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ,
7) ΠΥΣΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κ Α Λ Ε Ι

α) Τους Δ/ντές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να μετέχουν στη σύνθεση των οικείων ΠΥΣΔΕ ως αναπληρωτές του Προέδρου και

β) τους εκπαιδευτικούς Δ.Ε., που υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου ΠΥΣΔΕ και έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία και οι οποίοι επιθυμούν να μετέχουν στη σύνθεση των οικείων ΠΥΣΔΕ ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη

να υποβάλουν αίτηση και βιογραφικό σημείωμα, μέχρι και την Πέμπτη 26-11-2015 στην οικεία Διεύθυνση Δ.Ε. Από το βιογραφικό τους σημείωμα να προκύπτει η διοικητική και διδακτική τους εμπειρία, η επιστημονική και παιδαγωγική τους κατάρτιση, καθώς και η γενικότερη κοινωνική προσφορά τους και συμμετοχή τους σε συλλογικές δράσεις.
Καταληκτική ημερομηνία για τον υπολογισμό του χρόνου εκπαιδευτικής υπηρεσίας ορίζεται η 26η Νοεμβρίου 2015.
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος όσοι έχουν ορισθεί ως επιπλέον μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, των εν λόγω συμβουλίων όταν κρίνονται θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, βάσει της παρ. 13 του άρθρου 21 του ν.4327/2015 (Α΄50).

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΥΠΟ/ΔΝΤΗ

Πειραιάς, 06-11-2015

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2ου ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΜΕΑ

Πειραιάς, 30-10-2015

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών και Υπεύθυνου Τομέα
με τη Πράξη 12/29-10-2015 του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Πειραιά

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

ΤΟ ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Πειραιάς, 30-10-2015

th-B-ELME-afissa-Finland

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κορυδαλλού (Β΄ ΕΛΜΕ Πειραιά) σας προσκαλεί στη συζήτηση για

«Το Φινλανδικό Εκπαιδευτικό Σύστημα»

Εισηγητές θα είναι η εκπρόσωπος της Φινλανδικής Πρεσβείας Jaana Oikarinen-Vasilopoulos

και ο Πρόεδρος του Κέντρου Εκπαιδευτικών Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ Παύλος Χαραμής.

Η συζήτηση θα γίνει στο Δημαρχείο Κορυδαλλού (Γρηγορίου Λαμπράκη 240 & Νικηφορίδη)

τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015 στις 19:00 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.

Β΄ ΕΛΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
Σολωμού 2-4, 18122
Τηλ.: 2104967670, Fax: 2104942545

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://belmepeiraia.gr/

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πειραιάς, 23-10-2015

Dimokratia-Ekpaidefsi

Επιμορφωτική εκδήλωση
«Δημοκρατία και Εκπαίδευση»
σε συνεργασία με το Ίδρυμα της Βουλής.

ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Πειραιάς, 22-10-2015

Κύρωση πίνακα επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Πειραιάς, 01-10-2015

[ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ]

Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης ΕΑΕ
σχολικού έτους 2015-2016

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. (Ο.Π.Σ.Υ.Δ.), http://e-aitisi.sch.gr,οι προσωρινοί Ενιαίοι Πίνακες Αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ για το σχολικό έτος 2015-2016.

Καλούνται οι εκπ/κοί, που υπέβαλαν αίτηση σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 132811/Ε1/25-08-2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 1844 τ.Β΄/26-8-2015, ΑΔΑ: 7ΓΖΩ465ΦΘ3-Ι6Χ) πρόσκλησης υποψηφίων, να ελέγξουν ενδελεχώς τους αναρτημένους πίνακες του κλάδου τους. Σε περίπτωση, δε, που διαπιστώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις επί των αναρτημένων στοιχείων οφείλουν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων αυτών, από την Πέμπτη 01-10-2014 έως και την Παρασκευή 02-10-2015, σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα, όπως ορίζεται στο αριθμ. 153711/Ε1/30-09-2015 (ΑΔΑ: Ω5Ι1465ΦΘ3-Φ2Χ) σχετικό έγγραφο, τo οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: www.minedu.gov.gr.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Πειραιάς, 30-09-2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για κάλυψη κενών και κενούμενων θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Την πλήρωση θέσεων Διευθυντών των παρακάτω σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά:

1. 2ο ΕΕΕΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΝΟΙΞΗ)
2. 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ
3. ΓΕΛ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
4. ΓΕΛ ΠΟΡΟΥ
5. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ
6. ΕΕΕΕΚ ΓΑΛΑΤΑ

Με την παρούσα προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά από 30 Σεπτεμβρίου 2015 έως και 5 Οκτωβρίου 2015.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ: ΟΜΙΛΟΙ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2015-16

Πειραιάς, 28-09-2015

ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΜΙΛΟΙ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 - 2016

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ 2015-16

Περαιάς, 26-09-2015

Κατάρτιση προσωρινών πινάκων υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομισθίων
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)
για Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της Περιφεριακής Διεύθυνσης Αττικής

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΒΠ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΕΠ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΥΣΔΕ

Πειραιάς, 21-09-2015

Αποδέσμευση εκπαιδευτικών της Δ.Δ.Ε Πειραιά που αποσπάστηκαν σε άλλα ΠΥΣΔΕ

Σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ. 147143/Ε2/18-09-2015 απόφαση του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ και το άρθρο 31 παρ.1 του Ν.3848/2010, δεν αποδεσμεύουμε τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά και αποσπάστηκαν σε άλλα ΠΥΣΔΕ με την ανωτέρω απόφαση, μέχρις ότου καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων στις οποίες υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠ/ΚΟΥΣ ΚΛ. ΠΕ03

Πειραιάς, 16-09-2015

[ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ] Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ03 ΜΟΝΟ για πρόσληψη ως αναπληρωτών πλήρους ωραρίου, σχολικού έτους 2015-2016, με καταληκτική ημερομηνία Πέμπτη 17-09-2015 στις 13.00. Η παράταση ισχύει μόνο για ηλεκτρονικές αιτήσεις με αποστολή στο email του σχολείου This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του σχολείου http://zanneiolykeio.mysch.gr/

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Πειραιάς, 15-09-2015

Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης σχολ. έτους 2015-2016

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί, που υπέβαλαν αίτηση σύμφωνα σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις πρόσκλησης υποψηφίων, να ελέγξουν ενδελεχώς τους αναρτημένους πίνακες του κλάδου τους. Σε περίπτωση, δε, που διαπιστώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις επί των αναρτημένων στοιχείων οφείλουν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων αυτών, αποκλειστικά από την Τετάρτη 16-09-2015 μέχρι και την Παρασκευή 18-09-2015, σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΙ

Πειραιάς, 09-09-2015

[ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ]

university-clipartΑπό το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) ή από τα ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄& Β΄) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα γίνουν από 10 Σεπτεμβρίου μέχρι και 17 Σεπτεμβρίου 2015.

Φέτος πρώτη φορά, για τις εγγραφές των επιτυχόντων τίθεται σε λειτουργία το σύστημα της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής προεγγραφής και της αποστολής των δικαιολογητικών εγγραφής, χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στα τμήματα επιτυχίας. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιτυχόντες απαλλάσσονται από το κόστος της μετακίνησής τους και η διαδικασία εγγραφής εκσυγχρονίζεται και απλοποιείται.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Πειραιάς, 08-09-2015

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΥΚΛΙΟ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

europeanflag
icon-english icon-french icon-spanish
ευρωπαϊκά προγράμματα
european projects
projets européens
proyectos europeos
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2016-17

drama scripts plays

3ο ΓΕΛ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Ο ΚΑΛΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ

2ο ΕΕΕΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ
«ΑΝΟΙΞΗ»

ΤΟ ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ
ΖΩΓΡΑΦΙΖΕΙ ΤΗΝ
«ΑΝΟΙΞΗ»

5ο ΓΕΛ
ΝΙΚΑΙΑΣ

ΟΡΝΙΘΕΣ

11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ
ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ

ΚΑΠΟΤΕ Ο
ΚΥΝΗΓΟΣ...

6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ
ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ

10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ
Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΛΟΪΖΟΥ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΦΟΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΙΑ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ
 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΑ ΜΑΓΙΑ ΤΗΣ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΧΩΡΙΣ
ΑΛΑΤΙ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΟΜΙΛΙΕΣ
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΤΑ ΚΟΚΚΑΛΑ

ΠΡΟΤΥΠΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ
ΣΧΟΛΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

1ο ΓΕΛ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΚΛΑΞΟΝ
ΤΡΟΜΠΕΤΕΣ
& ΠΛΑΚΕΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΑΜΙΝΙΩΝ

ΜΙΚΡΟΙ
ΜΕΓΑΛΟΙ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΑΜΙΝΙΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ

ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΠΡΟΛΗΨΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ

ΕΜΦΥΛΕΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΓΕΛ
ΑΙΓΙΝΑΣ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΑΛΑΝΗ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΓΕΛ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ

ΜΠΡΕΧΤ ΚΑΙ ΧΙΤΛΕΡ

3ο ΓΕΛ
ΠΕΙΡΑΙΑ

Juvie

1ο ΕΠΑ.Λ.
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΤΣΕΧΩΦ

ΕΛΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
SAINT PAUL

ΥΓΕΙΑ
ΑΣΚΗΣΗ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ

περισσότερα...

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

school-award

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

3ο ΓΕΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

3ο ΓΕΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΓΕΛ ΚΥΘΗΡΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

1ο ΓΕΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

1ο ΓΕΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΔΙ@ΥΓΕΙΑ