24 | 07 | 2017
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2017
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ - ΚΠΓ
ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η Γραμματεία τoυ ΠΥΣΔΕ
δέχεται το κοινό

Δευτέρα έως Πέμπτη
14.00 - 15.00

—– • —–

Η Γραμματεία τoυ Διευθυντή
δέχεται το κοινό

Δευτέρα έως Πέμπτη
9.00 - 14.00

Παρασκευή
10.00 - 13.00

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ Δ/ΝΤΕΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΝΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΠΑ2 ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΝΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΝΟΙΓΟΥΝΕ, ΚΑΙ ΜΕ ΣΕΝΑ ΣΜΙΓΟΥΝΕ!

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΝΤΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

PCΣας ενημερώνουμε ότι παρελήφθησαν οι βεβαιώσεις πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων στις Τ.Π.Ε. Α' και Β' επιπέδου, όσων συμμετείχαν στις εξετάσεις κατά το χρονικό διάστημα ΜΑΪΟΣ 2012 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 για το Α' επίπεδο και ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 για το Β' επίπεδο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις παραλάβουν από τη Δ.Δ.Ε. Πειραιά, 1ος όροφος, Γραφείο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., ώρες 9:00΄-15:00΄ προσκομίζοντας το ειδικό αποδεικτικό έντυπο για την παραλαβή της βεβαίωσης.

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Πειραιάς, 03-09-2015

[ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ]

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Σε συνέχεια των υπ' αριθμ. 136709/Ε2/3-9-2015, 136711/Ε2/3-9-2015 και 136713/Ε2/3-9-2015 Αποφάσεων Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σας γνωρίζουμε ότι οι εν λόγω εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία στις Διευθύνσεις Απόσπασης μέχρι την Παρασκευή 4-9-2015.

Επίσης την ίδια ημερομηνία θα πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία στις Διευθύνσεις της Οργανικής τους όσοι εκπαιδευτικοί δεν αποσπάστηκαν με τις ανωτέρω αποφάσεις.

Από τη Γενική Δ/νση Προσωπικού ΠΕ και ΔΕ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Πειραιάς, 02-09-2015

[ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ]

Υποβολή ηλεκτρονικού μηχανογραφικού δελτίου υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έτους 2015 σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων.

Από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω Διαδικτύου, μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τμημάτων και σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2015-16, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, από 08 μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου 2015.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΝΕΟ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ & ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2015-16

Πειραιάς, 02-09-2015

ΝΕΟ!
Υποβολή αιτήσεων υποψηφίων αναπληρωτών & ωρομισθίων εκπ/κών σχ. έτους 2015-16

Σε συνέχεια του από 27-08-2015 Δελτίου Τύπου με τίτλο «Ενημέρωση σχετικά με την υποβολή αιτήσεων υποψηφίων αναπληρωτών & ωρομισθίων εκπ/κών σχ. έτους 2015-16» και κατόπιν της υπ' αριθ. 40/2015 έγκρισης της Επιτροπής της παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει, του Συμβουλίου της Επικρατείας, το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις:

Α) υπ' αριθ. 132812/E2/25-08-2015 (Φ.Ε.Κ. 1842/26.08.2015 τ.Β΄ & ΑΔΑ: 6ΖΣΑ465ΦΘ3-97Α),
Β) υπ' αριθ. 132815/E2/25-08-2015 (Φ.Ε.Κ. 1843/26.08.2015 τ.Β΄ & ΑΔΑ: 6ΕΙ5465ΦΘ3-Ξ93) και
Γ) υπ' αριθ. 132811/E1/25-08-2015 (Φ.Ε.Κ. 1844/26.08.2015 τ.Β΄ & ΑΔΑ: 7ΓΖΩ465ΦΘ3-Ι6Χ)

να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να ενταχθούν, κατά περίπτωση, στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης, Μουσικών Σχολείων και Ειδικής Αγωγής σχολικού έτους 2015-2016.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 03-09-2015 έως και 11-09-2015.

Υπόχρεοι υποβολής σχετικής αίτησης είναι και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν ήδη υποβάλει αίτηση για ένταξη στους οικείους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2015-2016 πριν από την έκδοση των ανωτέρω Υπουργικών Αποφάσεων, χωρίς να απαιτείται η εκ νέου κατάθεση ήδη προσκομισθέντων δικαιολογητικών.

Οι Αιτήσεις-Δηλώσεις υποβάλλονται σε οποιαδήποτε Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά κλάδο του εκπαιδευτικού.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

Οδηγίες για Αιτήσεις Αναπληρωτών-Ωρομισθίων

1. Οι νέες αιτήσεις θα κατατίθενται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, Ελευθερίου Βενιζέλου 35, Πειραιάς, 3ος όροφος, Γραφείο 6.

2. Ώρες καταχώρισης των αιτήσεων 08.30-13.00, εφόσον έχει γίνει καταγραφή του ονόματός σας στην ημερήσια λίστα προτεραιότητας.

3. Ενημερώνουμε ότι θα εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα οι κάτοικοι της νησιωτικής περιοχής της αρμοδιότητας ΔΔΕ Πειραιά με επίδειξη εισιτηρίου και κατόπιν κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής.

4. Για τους υποψήφιους που έχουν ήδη καταθέσει αίτηση απαιτείται η προσκόμιση της ταυτότητάς τους και των αντιγράφων των αιτήσεων που έχουν κατατεθεί για τη διευκόλυνσή σας.

5. Σε περίπτωση που δεν προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος είναι απαραίτητη η προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας και εξουσιοδότησης (ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα).

6. Για νέες αιτήσεις:

α. H χειρόγραφη αίτηση θα πρέπει να είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένη πριν την προσέλευσή σας. Μετά την παραλαβή του ηλεκτρονικού αντιγράφου της αίτησης ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός έχει την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου αυτής.
β. Παρακαλούμε τα δικαιολογητικά σας να τα προσκομίσετε σε δυο αντίγραφα. Εξαιρούνται το αντίγραφο πτυχίου από ελληνικό Πανεπιστήμιο, το αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, και η φωτοτυπία του εκκαθαριστικού ή άλλου εγγράφου που πιστοποιεί το ΑΦΜ. Οι πτυχιούχοι ξένων Πανεπιστημίων θα πρέπει προσεκτικά να αναγνώσουν τις σχετικές οδηγίες της εγκυκλίου.
γ. Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε προσεκτικά τις τρεις εγκυκλίους των Αναπληρωτών-Ωρομίσθιων Γενικής Αγωγής, ΕΑΕ και Μουσικών, διότι αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές.

Σημαντικό: Επισημαίνεται ότι η επικαιροποίηση των αιτήσεων που έχουν ήδη κατατεθεί μπορεί να πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και όχι απαραίτητα σε εκείνη τη Διεύθυνση που πραγματοποιήθηκε η αρχική αίτηση.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Πειραιάς, 27-08-2015

[ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ]

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ:

Ενημέρωση σχετικά με την υποβολή αιτήσεων υποψηφίων αναπληρωτών & ωρομισθίων εκπ/κών σχ. έτους 2015-16.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πειραιάς, 27-08-2015

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 01-09-2015

1. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση θα παρουσιαστούν στο σχολείο της οργανικής τους.

2. Οι εκπαιδευτικοί που είναι στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Πειραιά θα παρουσιαστούν στο σχολείο που έκαναν πράξη ανάληψης στις 30-06-2015. Όσοι για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. μακροχρόνια άδεια) δεν έκαναν πράξη ανάληψης στις 30-06-2015 θα παρουσιαστούν στο σχολείο της μισθολογικής τους τοποθέτησης.

3. Οι εκπαιδευτικοί (α) που αποσπάστηκαν στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά, (β) που μετατέθηκαν από άλλη Δ/νση το τρέχον σχολικό έτος και δεν τοποθετήθηκαν οργανικά και (γ) των οποίων η μετάταξη στην Α/θμια ανακλήθηκε, θα παρουσιαστούν στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά (Ελ. Βενιζέλου 35, 3ος όροφος).

Όλοι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ζητήσουν από τη Δ/νση της σχολικής τους μονάδας αντίγραφο του πρακτικού ανάληψης υπηρεσίας.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
Δρ. ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΝΔΑΛΗ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ13 ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Πειραιάς, 27-08-2015

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης για εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ13 που επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα στο γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Αττικής

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής

Κ   α   λ   ε   ί

Τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ13, που έχουν τα νόμιμα προσόντα (Πτυχίο Τμήματος Νομικής ΑΕΙ) και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, για τρία (3) έτη, να υποβάλλουν σχετική αίτηση από 26-8-2015 έως και 4-9-2015 στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου ανήκουν οργανικά.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Πειραιάς, 21-08-2015

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών
στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα
του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης
για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ - ΕΒΠ 2015

Πειραιάς, 06-08-2015

Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων
από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)

για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
για το σχολικό έτος 2015-2016

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ-ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ε.Ε.Π. ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Ε.Β.Π. ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΔΕ

Πειραιάς, 16-07-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ι)

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ) ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16

Πειραιάς, 06-07-2015

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 07-07-2015

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Δ/ΝΤΩΝ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Πειραιάς, 30-06-2015

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗ ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΠΥΣΔΕ, 7ος ΟΡΟΦΟΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ 08:00 π.μ. της 1/7/2015) ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΕ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ/E.K. ΤΟΥΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.

ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. ΤΗΣ ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Πειραιάς, 29-06-2015

Κύρωση πίνακα επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ.
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πειραιάς, 29-06-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ 1ο ΟΡΟΦΟ

ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ:

ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΤΙΣ 14:00 μ.μ. ΚΑΙ

 

ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ:

ΑΥΡΙΟ,ΤΡΙΤΗ, ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 09:00 π.μ.

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ (Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 26-6-15)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16

Πειραιάς, 26-06-2015

30-06-2015: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προσκλήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων για το διδακτικό έτος 2015-2016:

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 35, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, 08:30 - 14:30

Σας ενημερώνουμε ότι η ανακοινοποίηση αφορά στη δυνατότητα υποβολής αίτησης από τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να δηλώσουν ότι επιθυμούν απόσπαση και στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπως ίσχυε και τα προηγούμενα έτη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Πειραιάς, 26-06-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, Ε.Κ. ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ Ε.Κ. ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Η Διευθύντρια Εκπαίδευσης Πειραιά

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Υποδιευθυντή ή Υπεύθυνου τομέα με θητεία έως 31 Ιουλίου 2017, να υποβάλλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας για τη σχολική μονάδα όπου ανήκουν οργανικά στον Διευθυντή της εν λόγω σχολικής μονάδας, από την 26η Ιουνίου 2015 έως και την 29η Ιουνίου 2015.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ/ΕΚ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΘΕΣΗ/ΕΙΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΩΝ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. - 85013) ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. - 99664) ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 4327 ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 79840 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 99563 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:

ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΜΕΑ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ (ΟΧΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ) ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29/6/2015 ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30/6/2015, 9:00

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Erasmus+, ΔΡΑΣΕΙΣ 1 ΚΑΙ 2, ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Πειραιάς, 24-06-2015

Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά και η οργανωτική επιτροπή σας προσκαλούν στην ημερίδα με θέμα:

«Γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρίες σε ευρωπαϊκές διαδρομές: Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, Δράσεις 1 και 2, στα σχολεία της Δ.Δ.Ε. Πειραιά».

th-poster-erasmus-plus-june15

Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015 από 16:30 μ.μ. έως 21:00 μ.μ. στην Ιωνίδειο Σχολή, Σωτήρος Διός 17.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι εκπαιδευτικοί θα παρουσιάσουν επιλεγμένα σχέδια του Προγράμματος Erasmus+ στα οποία συμμετέχουν.

Οι εκπαιδευτικοί μας είναι οι κύριοι συντελεστές της κοινής προσπάθειας να αναβαθμίσουμε την ποιότητα και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής δραστηριότητας των σχολικών μας μονάδων.

Στόχος της ημερίδας είναι να αποτελέσει την απαρχή μιας νέας στρατηγικής ανάπτυξης στα σχολεία του Πειραιά, συνυπολογίζοντας τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στα ευρωπαϊκά σχολεία.

Η Δ/ντρια Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά
Δρ. Ευδοξία Μανδαλή 
                                                              Η υπεύθυνη Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων
Δρ. Κων. Σπηλιωτοπούλου

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Πειραιάς, 23-06-2015

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

ΕΠΑ.Λ.

Ε.Κ.

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

ΠΡΟΤΥΠΑ - ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ - ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΜΗ ΛΗΨΗΣ ΤΟΥ 20% ΕΠΙ ΤΩΝ ΨΗΦΩΝ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πειραιάς, 22-06-2015

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας & την θερινή υπηρεσία, σας ενημερώνουμε ότι:

1. Όσοι εκπ/κοί της Δ.Δ.Ε. Πειραιά διατέθηκαν για συμπλήρωση ωραρίου στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά, για το διδακτικό έτος 2014-15, θα παρουσιαστούν και θα αναλάβουν υπηρεσία την Τρίτη 23/6/2015 στο σχολείο της Δ.Ε. στο οποίο υπηρετούν (οργανικά ή προσωρινά) όπου και θα παρουσιάζονται ως τις 30/6.

2. Όσοι εκπ/κοί της Α΄ Πειραιά, έχουν οργανική θέση σε σχολείο της Δ.Δ.Ε. Πειραιά και διατέθηκαν ολικά στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά, θα παρουσιαστούν και θα αναλάβουν υπηρεσία την Τρίτη 30/6/2015 στο σχολείο της οργανικής τους θέσης.

3. Όσοι εκπ/κοί της Β΄ Πειραιά, έχουν οργανική θέση σε σχολείο της Δ.Δ.Ε. Πειραιά και διατέθηκαν ολικά στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά, θα παρουσιαστούν και θα αναλάβουν υπηρεσία την Τρίτη 30/6/2015 στο σχολείο της οργανικής τους θέσης.

4. Όσοι εκπ/κοί είναι στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Α΄ Πειραιά και διατέθηκαν ολικά στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά, θα παρουσιαστούν και θα αναλάβουν υπηρεσία την Τρίτη 30/6/2015 στο σχολείο της μισθολογικής τους τοποθέτησης.

5. Όσοι εκπ/κοί είναι στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Β΄ Πειραιά και διατέθηκαν ολικά στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά, θα παρουσιαστούν και θα αναλάβουν υπηρεσία την Τρίτη 30/6/2015 στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά (Ελ. Βενιζέλου 35 – 3ος όροφος).

6. Σύμφωνα με το έγγραφο με αρ. πρωτ. 97095/Ε1/18-06-2015 του ΥΠΟΠΑΙΘ, όσοι εκπ/κοί ανήκουν στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά και είχαν αποσπαστεί σε άλλο Π.Υ.Σ.Π.Ε./ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (εντός ή εκτός του λεκανοπεδίου Αττικής), είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, η ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2014-2015 θα γίνεται δεκτή με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεμοιοτυπίας, η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά στο σχολείο της οργανικής τους.

7. Σύμφωνα με το έγγραφο με αρ. πρωτ. 97095/Ε1/18-06-2015 του ΥΠΟΠΑΙΘ, όσοι εκπ/κοί ανήκουν στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά και είχαν αποσπαστεί σε άλλο Π.Υ.Σ.Π.Ε./ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (εντός ή εκτός του λεκανοπεδίου Αττικής), είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, και είναι στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., η ανάληψη υπηρεσίας με τη λήξη του διδακτικού έτους 2014-2015 θα γίνεται δεκτή με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεμοιοτυπίας στη ΔΔΕ Πειραιά (φαξ: 2104179780, 2104133054), η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά ( ΔΔΕ Πειραιά, Ελ. Βενιζέλου 35, Πειραιάς).
(Σύμφωνα με το έγγραφο με αρ. πρωτ. 97095/Ε1/18-06-2015, οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ήταν αποσπασμένοι για το διδακτικό έτος 2014-2015 σε άλλο ΠΥΣΔΕ από εκείνο της οργανικής τους θέσης, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση της θερινής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα και από τυχόν άλλη υποχρέωσή τους στο ΠΥΣΔΕ οργανικής.)

8. Οι εκπαιδευτικοί Β/θμιας εκπαίδευσης που ανήκουν στη ΔΔΕ Πειραιά που είχαν μεταταχθεί στην Α/θμια Εκπ/ση και ανακάλεσαν τη μετάταξή τους, θα παρουσιαστούν 30/6/2015 στη ΔΔΕ Πειραιά.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
Δρ. Ευδοξία Χ. Μανδαλή

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

europeanflag
icon-english icon-french icon-spanish
ευρωπαϊκά προγράμματα
european projects
projets européens
proyectos europeos
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2016-17

drama scripts plays

3ο ΓΕΛ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Ο ΚΑΛΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ

2ο ΕΕΕΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ
«ΑΝΟΙΞΗ»

ΤΟ ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ
ΖΩΓΡΑΦΙΖΕΙ ΤΗΝ
«ΑΝΟΙΞΗ»

5ο ΓΕΛ
ΝΙΚΑΙΑΣ

ΟΡΝΙΘΕΣ

11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ
ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ

ΚΑΠΟΤΕ Ο
ΚΥΝΗΓΟΣ...

6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ
ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ

10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ
Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΛΟΪΖΟΥ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΦΟΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΙΑ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ
 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΑ ΜΑΓΙΑ ΤΗΣ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΧΩΡΙΣ
ΑΛΑΤΙ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΟΜΙΛΙΕΣ
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΤΑ ΚΟΚΚΑΛΑ

ΠΡΟΤΥΠΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ
ΣΧΟΛΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

1ο ΓΕΛ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΚΛΑΞΟΝ
ΤΡΟΜΠΕΤΕΣ
& ΠΛΑΚΕΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΑΜΙΝΙΩΝ

ΜΙΚΡΟΙ
ΜΕΓΑΛΟΙ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΑΜΙΝΙΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ

ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΠΡΟΛΗΨΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ

ΕΜΦΥΛΕΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΓΕΛ
ΑΙΓΙΝΑΣ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΑΛΑΝΗ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΓΕΛ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ

ΜΠΡΕΧΤ ΚΑΙ ΧΙΤΛΕΡ

3ο ΓΕΛ
ΠΕΙΡΑΙΑ

Juvie

1ο ΕΠΑ.Λ.
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΤΣΕΧΩΦ

ΕΛΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
SAINT PAUL

ΥΓΕΙΑ
ΑΣΚΗΣΗ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ

περισσότερα...

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

school-award

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

3ο ΓΕΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

3ο ΓΕΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΓΕΛ ΚΥΘΗΡΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

1ο ΓΕΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

1ο ΓΕΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΔΙ@ΥΓΕΙΑ