Στη Σχολική δράση: Επιλογή του λογότυπου του Παρατηρητηρίου Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού για τη δράση: «+δημιουργώ» διακρίθηκαν τα εξής έργα:

1. της μαθήτριας ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΑΡΘΑΣ της Α1 τάξης, εκπ/κος Μαργαρίτη Σεβαστή

2. της μαθήτριας ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑΣ της Γ1 τάξης, εκπ/κος Μαργαρίτη Σεβαστή

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΔΗΜΟΥΛΕΑ ΜΑΡΙΑ