Το σχολείο μας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 είχε τις ακόλουθες διακρίσεις:

Η Διευθύντρια

Παπαθεοδώρου Καλλιόπη ΠΕ-08