Το σχολείο μας συμμετείχε στις παρακάτω αθλητικές δραστηριότητες και έλαβε τις παρακάτω διακρίσεις:

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ