21 | 07 | 2017
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ - ΚΠΓ
ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η Γραμματεία τoυ ΠΥΣΔΕ
δέχεται το κοινό

Δευτέρα έως Πέμπτη
14.00 - 15.00

—– • —–

Η Γραμματεία τoυ Διευθυντή
δέχεται το κοινό

Δευτέρα έως Πέμπτη
9.00 - 14.00

Παρασκευή
10.00 - 13.00

ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΝΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Πειραιάς, 19-07-2017

ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ.
ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Η κατάθεση ενστάσεων για τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. θα γίνεται
από 19/7/2017 έως και 21/7/2017
εγγράφως με mail στο
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Έπειτα από πλήθος ερωτημάτων, υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ.361.22/27/96038/Ε3/8-6-2017 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. οι διαδικασίες που θα ακολουθήσουν είναι οι εξής:

24/7/2017: εκδίκαση των ενστάσεων - κατάρτιση του αναμορφωμένου τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα, ανάρτησή του στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και αποστολή του προς κύρωση στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης,
25/7/2017: υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων και Ε.Κ. (θα γίνει ηλεκτρονικά, σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις 24/7/2017 στο site της Διεύθυνσης),
27/7/2017: πρόταση τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. από τα συμβούλια επιλογής στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης,
28/7/2017: απόφαση τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης,
1/8/2017: ανάληψη υπηρεσίας των διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πειραιάς, 22-06-2017

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 30/6/2017
ΘΕΡΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

• Όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν στη ΔΔΕ Πειραιά και είχαν αποσπαστεί σε άλλο ΠΥΣΔΕ/ ΠΥΣΠΕ (εντός ή εκτός του λεκανοπεδίου Αττικής), είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, η ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική ή στην προσωρινή τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2016-2017 θα γίνεται δεκτή, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία, με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας, η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά στο σχολείο οργανικής ή προσωρινής τοποθέτησης.

• Όσοι εκπαιδευτικοί είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και ανήκουν στη Β΄ Πειραιά η ανάληψη υπηρεσίας με τη λήξη του διδακτικού έτους 2016-2017 θα γίνεται δεκτή, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία, με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας στη σχολική μονάδα προσωρινής τους τοποθέτησης, η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά.

• Όσοι εκπαιδευτικοί είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και ανήκουν στην Α΄ Πειραιά και όσοι εκπαιδευτικοί ήρθαν με μετάθεση στην Α΄ Πειραιά και παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, θα παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας στις 30/06/2017 στη σχολική μονάδα προσωρινής τους τοποθέτησης.

Σε κάθε περίπτωση οι εκπαιδευτικοί δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση της θερινής υπηρεσίας, η οποία θα γίνει στη σχολική μονάδα που είναι τοποθετημένοι είτε οργανικά είτε προσωρινά. Όσοι εκπαιδευτικοί αναλάβουν υπηρεσία μέσω τηλεομοιοτυπίας, θα πρέπει να επικοινωνήσουν την ίδια μέρα τηλεφωνικά με τη σχολική μονάδα για να συμπεριληφθούν στον προγραμματισμό των θερινών υπηρεσιών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πειραιάς, 20-06-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ
Ή ΑΠΟΣΠΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ

1. Όσοι εκπ/κοί της Α΄ και Β΄ Πειραιά έχουν οργανική θέση σε σχολείο της Δ.Δ.Ε. Πειραιά και αποσπάστηκαν ή διατέθηκαν ολικά στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά έως την 21η Ιουνίου, θα παρουσιαστούν και θα αναλάβουν υπηρεσία την Παρασκευή 30/6/2017 στο σχολείο της οργανικής τους θέσης, όπου και θα υπηρετήσουν τη θερινή τους εφημερία.
2. Όσοι εκπ/κοί είναι στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Α΄ Πειραιά και αποσπάστηκαν ή διατέθηκαν ολικά στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά, θα παρουσιαστούν και θα αναλάβουν υπηρεσία την Παρασκευή 30/6/2017 στο σχολείο της προσωρινής τους τοποθέτησης, όπου και θα υπηρετήσουν τη θερινή τους εφημερία.
3. Όσοι εκπ/κοί είναι στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Β΄ Πειραιά και αποσπάστηκαν ή διατέθηκαν ολικά στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά, θα παρουσιαστούν και θα αναλάβουν υπηρεσία την Παρασκευή 30/6/2017 στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά (Ελ. Βενιζέλου 35 – 3ος όροφος). Η θερινή εφημερία θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης με το σχολείο της προσωρινής τους τοποθέτησης.
4. Όσοι εκπ/κοί από άλλα ΠΥΣΔΕ αποσπάστηκαν ή διατέθηκαν ολικά στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά έως την 21η Ιουνίου, θα παρουσιαστούν και θα αναλάβουν υπηρεσία την Παρασκευή 30/6/2017 στο ΠΥΣΔΕ που ανήκουν.

ΠΥΣΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πειραιάς, 19-06-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Kαλούνται όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να υποβάλλουν συμπληρωματική δήλωση για τοποθέτηση σε εναπομείναντα οργανικά κενά, να αποστείλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο mail του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Πειραιά: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

από τη Δευτέρα 19/6/2017 έως και την Τετάρτη 21/6/2017 (όλη μέρα).

Η κατάθεση αίτησης με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δε θα γίνεται δεκτή.

Δεν υποβάλλουν αίτηση οι εκπαιδευτικοί κλάδων, στους οποίους δεν υπάρχουν εναπομείναντα οργανικά κενά.

ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ (ΠΡΑΞΗ 21) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Πειραιάς, 16-06-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ
ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ
ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πειραιάς, 14-06-2017

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ:

• Kαλούνται όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση θεραπείας/ένσταση, να την αποστείλουν αποκλειστικά ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο mail του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Πειραιά : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,

από την Τετάρτη 14/6/2017 έως και την Παρασκευή 16/6/2017.
Η κατάθεση αίτησης θεραπείας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν θα γίνεται δεκτή.

Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν οριστικά/βελτίωσαν οργανική θέση θα αναλάβουν υπηρεσία την 30η/6/2017 στη νέα τους σχολική μονάδα, όπου και θα πραγματοποιήσουν τη θερινή τους υπηρεσία.

Οι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν σε σχολείο της προτίμησής τους, μπορούν, αν το επιθυμούν, να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση για τοποθέτηση σε εναπομείναντα οργανικά κενά (Π.Δ. 50/1996, άρθρο 15, παρ. 11).

Η σχετική ανακοίνωση με τις οδηγίες, τον πίνακα με τα εναπομείναντα οργανικά κενά και τους εκπαιδευτικούς που παραμένουν στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Πειραιά θα αναρτηθεί τη Δευτέρα 19-6-2017, μετά την εξέταση των ενστάσεων επί των οριστικών τοποθετήσεων/βελτιώσεων.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Πειραιάς, 13-06-2017

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Καλούνται όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση για λόγους που αφορούν τόσο στην ένταξη όσο και στη μοριοδότηση, να αποστείλουν σχετικό mail στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

έως και την Πέμπτη 15-6-2017 (όλη μέρα)

europeanflag
icon-english icon-french icon-spanish
ευρωπαϊκά προγράμματα
european projects
projets européens
proyectos europeos
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2016-17

drama scripts plays

3ο ΓΕΛ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Ο ΚΑΛΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ

2ο ΕΕΕΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ
«ΑΝΟΙΞΗ»

ΤΟ ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ
ΖΩΓΡΑΦΙΖΕΙ ΤΗΝ
«ΑΝΟΙΞΗ»

5ο ΓΕΛ
ΝΙΚΑΙΑΣ

ΟΡΝΙΘΕΣ

11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ
ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ

ΚΑΠΟΤΕ Ο
ΚΥΝΗΓΟΣ...

6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ
ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ

10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ
Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΛΟΪΖΟΥ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΦΟΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΙΑ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ
 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΑ ΜΑΓΙΑ ΤΗΣ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΧΩΡΙΣ
ΑΛΑΤΙ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΟΜΙΛΙΕΣ
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΤΑ ΚΟΚΚΑΛΑ

ΠΡΟΤΥΠΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ
ΣΧΟΛΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

1ο ΓΕΛ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΚΛΑΞΟΝ
ΤΡΟΜΠΕΤΕΣ
& ΠΛΑΚΕΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΑΜΙΝΙΩΝ

ΜΙΚΡΟΙ
ΜΕΓΑΛΟΙ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΑΜΙΝΙΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ

ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΠΡΟΛΗΨΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ

ΕΜΦΥΛΕΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΓΕΛ
ΑΙΓΙΝΑΣ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΑΛΑΝΗ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΓΕΛ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ

ΜΠΡΕΧΤ ΚΑΙ ΧΙΤΛΕΡ

3ο ΓΕΛ
ΠΕΙΡΑΙΑ

Juvie

1ο ΕΠΑ.Λ.
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΤΣΕΧΩΦ

ΕΛΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
SAINT PAUL

ΥΓΕΙΑ
ΑΣΚΗΣΗ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ

περισσότερα...

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

school-award

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

3ο ΓΕΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

3ο ΓΕΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΓΕΛ ΚΥΘΗΡΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

1ο ΓΕΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

1ο ΓΕΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΔΙ@ΥΓΕΙΑ