21 | 07 | 2017
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ - ΚΠΓ
ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η Γραμματεία τoυ ΠΥΣΔΕ
δέχεται το κοινό

Δευτέρα έως Πέμπτη
14.00 - 15.00

—– • —–

Η Γραμματεία τoυ Διευθυντή
δέχεται το κοινό

Δευτέρα έως Πέμπτη
9.00 - 14.00

Παρασκευή
10.00 - 13.00

ΠΥΣΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ: ΠΡΑΞΗ 25/2017

Πειραιάς, 07-07-2017

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 25/2017

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΥΣΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ: ΠΡΑΞΗ 23/2017

Πειραιάς, 27-06-2017

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 23/2017

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ & ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΥΣΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ: ΠΡΑΞΗ 22/2017

Πειραιάς, 22-06-2017

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 22/2017

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΔ/ΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΤΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΕ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΚΕΝΟ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΥΣ 2017-18
ΕΚΠ/ΚΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΩΣ 5-3-17
ΕΚΠ/ΚΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΩΣ 5-3-17
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΥΣΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ: ΠΡΑΞΗ 21/2017

Πειραιάς, 19-06-2017

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 21/2017

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΚΕΝΟ
ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΕΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Α' & Β' ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΥΣΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ: ΠΡΑΞΗ 20/2017

Πειραιάς, 14-06-2017

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 20/2017

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΥΣΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ: ΠΡΑΞΗ 19/2017

Πειραιάς, 01-06-2017
06-06-2017: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
13-06-2017: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (*)

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 19/2017

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

(*) ως προς τα μόρια εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ11

ΠΥΣΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ: ΠΡΑΞΗ 18/2017

Πειραιάς, 26-05-2017

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 18/2017

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΔ/ΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΟΓΩ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΤΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΠΔΕ-ΕΣΠΑ)
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΕΣΠΑ-ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ)
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ
ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α΄& Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΥΣΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ: ΠΡΑΞΗ 17/2017

Πειραιάς, 26-05-2017

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 17/2017 - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΥΣΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ: ΠΡΑΞΗ 16/2017

Πειραιάς, 17-05-2017

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 16/2017

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑ (Ν. 4415 - ΦΕΚ 159/Α' 6-9-2016)
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΥΣΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ: ΠΡΑΞΗ 15/2017

Πειραιάς, 12-05-2017
13-06-2017: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (*)

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 15/2017

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΣ 2017-18

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΕΝΩΝ-ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

(*) ως προς τα κενά του κλάδου ΠΕ17 στο 7ο ΓΣ Κορυδαλλού

ΠΥΣΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ: ΠΡΑΞΗ 14/2017

Πειραιάς, 02-05-2017
09-05-2017: ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΑΞΗ
10-05-2017: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
12-05-2017: ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 14/2017

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΕΧΡΙ 5 ΩΡΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Δ/ΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕ Ε.Κ.
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ & ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΩΣ 15 ΕΤΩΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕIΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΥΣΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ: ΠΡΑΞΗ 11/2017

Πειραιάς, 31-03-2017

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 11/2017

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Δ/ΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ.)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕIΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΥΣΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ: ΠΡΑΞΗ 09/2017

Πειραιάς, 16-03-2017
20-03-2017: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 9/2017

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΕ Ε.Κ.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕ Ε.Κ.
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΥΣΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ: ΠΡΑΞΗ 08/2017

Πειραιάς, 08-03-2017
16-03-2017: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 8/2017

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Δ/ΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Δ/ΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΩΣ 15 ΕΤΩΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (ΕΝΤΑΞΗ)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕ Δ.Υ.Ε.Π.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (Β' ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΥΣΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ: ΠΡΑΞΗ 07/2017

Πειραιάς, 14-02-2017

15-02-2017: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

 Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 7/2017

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ (ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (ΕΣΠΑ-ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΥΣΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 06/2017

Πειραιάς, 09-02-2017

 Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 6/2017

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (ΕΣΠΑ-ΕΝΤΑΞΗ)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΕ ΔΙΕΚ - ΔΣΕΚ (με αίτησή τους)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΥΣΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 05/2017

Πειραιάς, 09-02-2017

 Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 5/2017 - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΥΣΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 04/2017

Πειραιάς, 02-02-2017

 Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 4/2017

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2016-2017
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ.)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΥΣΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 03/2017

Πειραιάς, 27-01-2017

01-02-2017: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 3/2017

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΔ/ΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΟΓΩ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΤΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΕΣΠΑ-ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ.)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΥΣΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 02/2017

Πειραιάς, 18-01-2017

 Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 2/2017

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΕΧΡΙ 5 ΩΡΕΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΕ Ε.Κ.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ.)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚ.)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ.)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕ Δ.Υ.Ε.Π.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

europeanflag
icon-english icon-french icon-spanish
ευρωπαϊκά προγράμματα
european projects
projets européens
proyectos europeos
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2016-17

drama scripts plays

3ο ΓΕΛ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Ο ΚΑΛΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ

2ο ΕΕΕΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ
«ΑΝΟΙΞΗ»

ΤΟ ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ
ΖΩΓΡΑΦΙΖΕΙ ΤΗΝ
«ΑΝΟΙΞΗ»

5ο ΓΕΛ
ΝΙΚΑΙΑΣ

ΟΡΝΙΘΕΣ

11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ
ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ

ΚΑΠΟΤΕ Ο
ΚΥΝΗΓΟΣ...

6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ
ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ

10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ
Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΛΟΪΖΟΥ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΦΟΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΙΑ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ
 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΑ ΜΑΓΙΑ ΤΗΣ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΧΩΡΙΣ
ΑΛΑΤΙ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΟΜΙΛΙΕΣ
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΤΑ ΚΟΚΚΑΛΑ

ΠΡΟΤΥΠΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ
ΣΧΟΛΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

1ο ΓΕΛ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΚΛΑΞΟΝ
ΤΡΟΜΠΕΤΕΣ
& ΠΛΑΚΕΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΑΜΙΝΙΩΝ

ΜΙΚΡΟΙ
ΜΕΓΑΛΟΙ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΑΜΙΝΙΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ

ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΠΡΟΛΗΨΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ

ΕΜΦΥΛΕΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΓΕΛ
ΑΙΓΙΝΑΣ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΑΛΑΝΗ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΓΕΛ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ

ΜΠΡΕΧΤ ΚΑΙ ΧΙΤΛΕΡ

3ο ΓΕΛ
ΠΕΙΡΑΙΑ

Juvie

1ο ΕΠΑ.Λ.
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΤΣΕΧΩΦ

ΕΛΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
SAINT PAUL

ΥΓΕΙΑ
ΑΣΚΗΣΗ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ

περισσότερα...

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

school-award

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

3ο ΓΕΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

3ο ΓΕΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΓΕΛ ΚΥΘΗΡΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

1ο ΓΕΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

1ο ΓΕΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΔΙ@ΥΓΕΙΑ