30 | 04 | 2017
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ - ΚΠΓ
ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η Γραμματεία τoυ ΠΥΣΔΕ
δέχεται το κοινό

Δευτέρα έως Πέμπτη
14.00 - 15.00

—– • —–

Η Γραμματεία τoυ Διευθυντή
δέχεται το κοινό

Δευτέρα έως Πέμπτη
9.00 - 14.00

Παρασκευή
10.00 - 13.00

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ

Πειραιάς, 23-06-2015

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν οργανική θέση στην Δ.Δ.Ε. Πειραιά (Α΄ ή Β' μεταθετική περιοχή) οι οποίοι ενδιαφέρονται για αμοιβαία μετάθεση, εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης, να υποβάλουν σχετική αίτηση (έχοντας επισυνάψει το αντίγραφο της αίτησης του 2ου εκπαιδευτικού) στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά (Ελ. Βενιζέλου 35, Πειραιάς), έως την Τετάρτη 1-07-2015 και ώρα 14:00.

Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητα και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/96, μέχρι 31-8-2015,

2) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα 10 έτη,

3) Να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31-8-2015 από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση (Π.Δ. 50/96).

Οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι δεν δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης (Π.Δ. 100/97).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Πειραιάς, 11-12-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Κ  Α  Λ  Ο  Υ  Μ  Ε

Τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που κατέχουν τουλάχιστον το βαθμό Γ΄ και υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Πειραιά, διαθέτουν τα προβλεπόμενα σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/10-9-2014) προσόντα και επιθυμούν να ορισθούν μέλη του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Πειραιά, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, μέχρι 19-12-2014.

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση των υποψηφίων εκπαιδευτικών, στην οποία θα υπολογίζεται αναλυτικά η πραγματική διοικητική τους υπηρεσία. Πραγματική διοικητική υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/10-9-2014), είναι η υπηρεσία σε θέσεις διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προϊσταμένου γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή διευθυντή σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ως καταληκτική ημερομηνία για τον υπολογισμό του χρόνου πραγματικής διοικητικής υπηρεσίας ορίζεται η 19η Δεκεμβρίου 2014.

Η Διευθύντρια της Δ/νσης Δ.Ε. Πειραιά

Δρ. Ευδοξία Χ. Μανδαλή

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πειραιάς, 26-09-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 28-09-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί με οργανική θέση ή με προσωρινή τοποθέτηση (Διάθεση Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, αφού λάβουν υπ'όψη την ΠΡΑΞΗ 28 του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Πειραιά, να κάνουν αίτηση τοποθέτησης σε εναπομείναντα λειτουργικά κενά. ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/9/2014 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30/9/2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 με e-mail ΣΤΟ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
ΜΟΝΟ σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής αίτησης με e-mail, αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά, Ελ. Βενιζέλου 35, 3ος όροφος (Πρωτόκολλο).

Επισημαίνουμε ότι:

Οι εκπαιδευτικοί κλ. ΠΕ11 οι οποίοι δε συμπληρώνουν ωράριο στη σχολική τους μονάδα με πρώτη ανάθεση, μπορούν να δηλώσουν και κενά κλάδου ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας (δεύτερη ανάθεση) έως 10 ώρες στην ίδια ή σε άλλη σχολική μονάδα.

Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ10 και ΠΕ13 μπορούν να δηλώσουν κενά και των δύο κλάδων.

Αιτήσεις θεραπείας για τις τοποθετήσεις και συμπληρώσεις ωραρίου (ΠΡΑΞΗ 28) θα γίνονται δεκτές ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/9/2014 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30/9/2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 ΜΕ e-mail ΣΤΟ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
ΜΟΝΟ σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής με e-mail, ενστάσεις θα γίνονται δεκτές στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά, Ελ. Βενιζέλου 35, 3ος όροφος (Πρωτόκολλο).

Τέλος, καλούνται οι αποσπασμένοι από άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά, 7ος όροφος, Γραμματεία Π.Υ.Σ.Δ.Ε., την ΤΕΤΑΡΤΗ 1/10/2014 και ώρα 12:00, προκειμένου να συμπληρώσουν δήλωση προτίμησης σε εναπομείναντα κενά.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2014-15

Πειραιάς, 22-09-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ:

α) ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014-2015 και

β) ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ

ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22/9/2014 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24/9/2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 ΜΕ e-mail ΣΤΟ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΜΟΝΟ σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής αίτησης με e-mail, αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά, Ελ. Βενιζέλου 35, 3ος όροφος (Πρωτόκολλο)

(ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

(2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.


23-09-2014

1) ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ - ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ: Από το 3ο ΓΕΛ Κορυδαλλού, εκ παραδρομής, τα κενά είχαν δηλωθεί χωρίς το πρόσημο πλην (-).

2) 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ - ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ: Λόγω επικείμενης ανάθεσης καθηκόντων Ομοσπονδιακού Προπονητή σε εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11), καθώς και ανακοινοποιήσεων λειτουργικών κενών από τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας, αναρτάται εκ νέου ο πίνακας λειτουργικών κενών – πλεονασμάτων.

3) ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΦΘΙΝΟΥΣΑΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

Πειραιάς, 17-09-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αιτήσεις θεραπείας που αφορούν στη ρύθμιση λειτουργικής υπεραριθμίας μπορούν να υποβάλουν οι εκπαιδευτικοί στην Δ.Δ.Ε. Πειραιά, Ελ. Βενιζέλου 35, (3ος όροφος – πρωτόκολλο) και στο e-mail του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Πειραιά: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. από Πέμπτη 18-9-2014 έως και Παρασκευή 19-9-2014.

ΠΥΣΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΚΠ/ΚΟΥΣ

Πειραιάς, 11-09-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ (ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΘΕΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 12 ΩΡΕΣ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΑΝΗΚΑΝ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΤΟ 6ο ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ (ΦΕΚ 2385/8-9-14:Τροποποίηση της αρ. 117393/Δ4/24−07−2014 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2099/τ.Β΄/31−07−2014) με θέμα: «Ιδρύσεις, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Λυκειακών Τάξεων και Ορισμός και Συγχωνεύσεις Εργαστηριακών Κέντρων») ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ 11/9/2014 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 16/9/2014 (12 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ)

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ή ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 35, 7ος ΟΡΟΦΟΣ


 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ19/20 ΚΑΙ ΠΕ32, ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ 11/9/2014 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 16/9/2014. ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΘΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΣΔΕ ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ.

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ή ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 35, 7ος ΟΡΟΦΟΣ


ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2014-15 ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.
ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 12/09. Η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 1ο ΓΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ ΝΕΟΪΔΡΥΘΕΝ ΕΠΑ.Λ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Πειραιάς, 11-09-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ ΝΕΟΪΔΡΥΘΕΝ ΕΠΑ.Λ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Κ α λ ο ύ ν τ α ι

Οι υποψήφιοι Διευθυντές εγγεγραμμένοι στον αξιολογικό πίνακα επιλογής Διευθυντών ΕΠΑ.Λ. Διεύθυνσης Δ.Ε. Πειραιά του έτους 2011, όπως αυτός κυρώθηκε από τον Περιφερειακό Δ/ντή Αττικής, οι οποίοι δεν έχουν τοποθετηθεί σε κάποια σχολική μονάδα, να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, αίτηση τοποθέτησης σε κενή θέση Διευθυντή του νεοϊδρυθέντος ΕΠΑ.Λ. Σαλαμίνας.

Παρακαλούμε η δήλωση προτίμησης να υποβληθεί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά (Ελ. Βενιζέλου 35), από την Παρασκευή 12-09-2014 και μέχρι την Τρίτη 16-09-2014 και ώρα 14:00.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΥΔΟΞΙΑ Χ. ΜΑΝΔΑΛΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

europeanflag
icon-english icon-french icon-spanish
ευρωπαϊκά προγράμματα
european projects
projets européens
proyectos europeos
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2016-17

drama scripts plays

5ο ΓΕΛ
ΝΙΚΑΙΑΣ

ΟΡΝΙΘΕΣ

ΓΕΛ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ

ΜΠΡΕΧΤ ΚΑΙ ΧΙΤΛΕΡ

3ο ΓΕΛ
ΠΕΙΡΑΙΑ

Juvie

1ο ΕΠΑ.Λ.
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΤΣΕΧΩΦ

ΕΛΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
SAINT PAUL

ΥΓΕΙΑ
ΑΣΚΗΣΗ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

4ο ΓΕΛ
ΝΙΚΑΙΑΣ

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
ΚΑΙ Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΚΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΖΑΝΝΕΙΟ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΓΕΛ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΒΙΒΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

3ο ΓΕΛ
ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΜΕΑ
ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ
ΑΓΩΝΕΣ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ...
ΛΟΓΙΑ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ

3ο ΓΕΛ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

6ο ΑΤΟΜΙΚΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ
EN CARDIA

1ο ΓΕΛ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΟΡΜΟΝΕΣ

1ο ΓΕΛ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Η Ι. ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΗ
ΜΙΛΑ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

περισσότερα...

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

school-award

3ο ΓΕΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

3ο ΓΕΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΓΕΛ ΚΥΘΗΡΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

1ο ΓΕΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

1ο ΓΕΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΔΙ@ΥΓΕΙΑ