ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΠΕΙΡΑΙΑ

Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Πειραιά

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα

Σχετικά Έγγραφα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

(Άρθρα ταξινομημένα με χρονολογική σειρά)

(2013.10.11) Διευκρινίσεις ως προς τις κενές ή κενούμενες θέσεις Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. και ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

(2012.08.22) Διευκρινίσεις Λειτουργία ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

(2012.08.10 92995/Γ7) Λειτουργία ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.  *

(2012.08.10) Προκήρυξη ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Παράταση Αποσπάσεων Υπευθύνων ΕΚΦΕ και ΚΕΠΛΗΝΕΤ 2011-2012

Κάλυψη Κενών ή Κενουμένων θέσεων Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. 2010-2011

(2011.02.02) Συνδέσεις στο ΠΣΔ

Παράταση Θητείας Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. 2010-2011

Έκθεση υπευθύνων KE ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Πειραιά 2009.

(2006.07.03 65850/Γ7) Κατάρτιση Πινάκων Επιλογής Τεχνικών Υπευθύνων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

(2006.06.21 ΦΕΚ/128 N3467) Επιλογή Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

(2006.05.25 ΦΕΚ/980) Επιλογή και Αρμοδιότητες Υπευθύνων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

(2006.07.03 65854/Γ7) Επιλογή και Αρμοδιότητες Υπευθύνων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.  *

(2003.03.13 ΦΕΚ/296 Κ.Υ.Α.) Καθορ. Αποζημίωσης (102 ευρώ) Υπ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

(2003.12.23 ΦΕΚ/297 N3205) Μισθολ. Ρυθμίσεις Λειτουργών και Υπαλλήλων Δημοσίου

(2002.10.16 ΦΕΚ/1340 Απ.α.φ 353.1/324/105657/Δ1)

(2002-06-19 63641/Γ2) Επιλογή και Αρμοδιότητες Υπευθύνων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.  *

(2002-06-19 63579/Γ2 Κ.Υ.Α.) Ίδρυση 89 ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

(2002.02.13 ΦΕΚ/24 N2986) Ίδρυση ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

(2002.12.20 ΦΕΚ/1584) Ίδρυση ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σάββατο, 29 Φεβρουαρίου 2020

ΣΗΜΕΡΑ - ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟη ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα" Module by: Joomlabyte

ΚΑΙΡΟΣ - ΠΡΟΓΝΩΣΗ