ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΠΕΙΡΑΙΑ

Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Πειραιά

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα

Ασύρματο Σύστημα Μετάδοσης Δεδομένων (VBI)

Το 1999, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση δημιούργησε την επιτακτική ανάγκη για ένα πανελλαδικά αδιάβλητο σύστημα εξέτασης των μαθητών στις σχολικές τους μονάδες. Το ΥΠΕΠΘ, για την κάλυψη των καινούργιων αναγκών, αλλά και για την καλύτερη και άμεση ενημέρωση των περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των Γραφείων, καθώς και των Σχολικών μονάδων, υιοθέτησε μια νέα μέθοδο μετάδοσης δεδομένων που είναι γνωστή ως "Μετάδοση VBI". Η μέθοδος αυτή βασίζεται στο τηλεοπτικό σήμα και συγκεκριμένα στο μέρος του που ονομάζεται "Vertical Blanking Interval", δηλαδή κατακόρυφο διάστημα αμαύρωσης. Η μετάδοση αυτού του τύπου είναι μονόδρομη από ένα σημείο προς πολλά (point to multipoint) με αρκετά υψηλή ταχύτητα και μηδενικό κόστος. Το ΥΠΕΠΘ βελτίωσε το σύστημα αυτό προσθέτοντάς του Ενημέρωση Λήψης (Feadback) και το ολοκλήρωσε μετατρέποντάς το έτσι από σύστημα Εκπομπής (Broadcasting) σε υβριδικό - αλληλοδραστικό, ώστε να έχει πλέον την δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας.

Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων - VBI schools

 

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

ΣΗΜΕΡΑ - ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟη ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα" Module by: Joomlabyte

ΚΑΙΡΟΣ - ΠΡΟΓΝΩΣΗ