ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΠΕΙΡΑΙΑ

Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Πειραιά

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα

E-School

Εκτύπωση PDF

eschoolΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (15-12-2009 αρ.πρωτ. 155066/Λ)

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική Εγκατάσταση και Λειτουργία του Λογισμικού e-school

Σκοπός του e-School είναι η άμεση και εύκολη πρόσβαση των υπηρεσιών πληροφόρησης που προσφέρουν η Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση προς τους πολίτες και όλους τους εμπλεκόμενους στην προσφορά και διαχείριση του δημοσίου αγαθού της Εκπαίδευσης, δηλαδή τους μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, σχολικές μονάδες και άλλους φορείς ενδιαφερόμενους σε θέματα Εκπαίδευσης.

Στόχος της προσπάθειας είναι να πετύχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας προσβλέπει στον περιορισμό των δαπανών μέσα από την απλοποίηση των γραφειοκρατικών μηχανισμών και την υποστήριξη των διαδικασιών εξυπηρέτησης του πολίτη με ταυτόχρονη προστασία των Προσωπικών τους Δεδομένων.

Η σημασία του έργου για την Εκπαιδευτική Κοινότητα και το κοινωνικό σύνολο είναι μεγάλη και αφορά τόσο το συνολικότερο εκσυγχρονισμό της Εκπαίδευσης όσο και των υπηρεσιών που προσφέρει στον Πολίτη. Για όλους τους παραπάνω λόγους, η συμμετοχή των Διοικητικών και Σχολικών Μονάδων καθώς και των Εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτές, όλων των ειδικοτήτων, σε αυτήν τη φάση είναι ιδιαίτερα σημαντική και απαραίτητη.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, έχουν υλοποιηθεί και λειτουργούν:

  • Εφαρμογή Γραμματειακής Υποστήριξης για την κάλυψη των αναγκών των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, η οποία διανέμεται δωρεάν μέσω του Διαδικτύου και υποστηρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και από τους συνεργαζόμενους με αυτό φορείς.
  • Σύστημα Πρόσβασης σε επιλεγμένες πληροφορίες, από εξουσιοδοτημένους χρήστες ή φορείς μέσω του παγκόσμιου ιστού.
  • Κεντρική Βάση Δεδομένων στους χώρους του Υπουργείου, διαχειριζόμενη από την Κεντρική Υπηρεσία για την αποθήκευση, αξιοποίηση και προστασία των δεδομένων των σχολικών μονάδων.

Για την ανάπτυξη και υποστήριξη αυτών των εφαρμογών έχει σχεδιασθεί , υλοποιήθηκε και λειτουργεί η αναγκαία υποδομή σε Λογισμικό και Εξοπλισμό, με δημόσιους διαγωνισμούς σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., συμπληρώνοντας την ήδη ανεπτυγμένη και λειτουργούσα υλικοτεχνική υποδομή.

Για την εγκατάσταση της γραμματειακής εφαρμογής, οι Σχολικές Μονάδες θα πρέπει να διαθέσουν (όχι κατά ανάγκη αποκλειστικά), ένα σύγχρονο υπολογιστή με Windows ΧΡ με ελάχιστη μνήμη 1 GB ή, εναλλακτικά, Window Vista ή Windows 7 (32bit) με ελάχιστη μνήμη 2GB και ελεύθερο χώρο στο δίσκο του της τάξεως των 100 MB. Ο υπολογιστής θα πρέπει να διαθέτει πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Στόχος του Υπουργείου είναι η εγκατάσταση και λειτουργία του λογισμικού της Γραμματειακής Υποστήριξης του e-School σε όλες τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι τις 30/6/2010.

Σε συνέχεια δε των υπ' αριθμ, 65474/Λ/20-5-2008 και 43991/Λ/15-4-2009 εγγράφων των εκάστοτε Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σας παρακαλούμε να εκτελέσετε τα ακόλουθα:

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

ΣΗΜΕΡΑ - ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟη ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα" Module by: Joomlabyte

ΚΑΙΡΟΣ - ΠΡΟΓΝΩΣΗ