ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΠΕΙΡΑΙΑ

Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Πειραιά

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα
ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ. Νέα


Πιστοποίηση εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες ΤΠΕ (Α΄ επίπεδο) - 15/01/2015

Εκτύπωση PDF

Γίνεται γνωστό ότι στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου, πρόκειται να υλοποιηθούν προγράμματα πιστοποίησης Α' επιπέδου Τ.Π.Ε., ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού εκπαιδευτικών στα επικείμενα προγράμματα επιμόρφωσης της Πράξης, για την οποία η εν λόγω πιστοποίηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση.
Στα προγράμματα πιστοποίησης Α' επιπέδου Τ.Π.Ε., που θα υλοποιηθούν στο διάστημα Φεβρουαρίου – Απριλίου 2015 στα Κέντρα Πιστοποίησης (ΚεΠΙΣ), μπορούν να συμμετάσχουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και εν ενεργεία αναπληρωτές της δημόσιας εκπαίδευσης, όλων των κλάδων, εκτός των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ19/20 για τους οποίους η πιστοποίηση Α' επιπέδου Τ.Π.Ε. δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα επιμόρφωσης
Τα προγράμματα πιστοποίησης προβλέπεται να ανακοινωθούν προς το τέλος Ιανουαρίου 2015, οπότε και να ξεκινήσουν οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων, ενώ η έναρξη της διεξαγωγής των προγραμμάτων πιστοποίησης προγραμματίζεται για τις αρχές Φεβρουαρίου 2015.
Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα προγράμματα, τις αιτήσεις συμμετοχής, τις σχετικές προθεσμίες κλπ., παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στην παρούσα Πύλη ενημέρωσης και Συνεργασίας της επιμόρφωσης Β' Επιπέδου Τ.Π.Ε.:  http://b-epipedo2.cti.gr

 

 

 

Ορισμός Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ 2011-2-12

Εκτύπωση PDF

Διαδικασία ορισμού Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, ΕΠΑ.Λ και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

wordprocessing Διαδικασία ορισμού Υπευθύνων Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ 2011-2012

 

Παράταση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Υπευθύνων ΕΚΦΕ και ΚΕΠΛΗΝΕΤ

Εκτύπωση PDF

Παράταση της θητείας των εκπαιδευτικών οι οποίοι υπηρετούσαν στις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης όλης της χώρας  κατά την σχολική χρονιά 2010-11 ως Υπεύθυνοι ΕΚΦΕ (78 Άτομα) και  ΚΕΠΛΗΝΕΤ(89 άτομα), εφόσον το επιθυμούν, από 1-9-2011 μέχρι την πλήρωση των σχετικών θέσεων όπως θα προβλέπονται αυτές από νεότερες Υπουργικές Αποφάσεις.

wordprocessing  Παράταση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Υπευθύνων ΕΚΦΕ και ΚΕΠΛΗΝΕΤ 2011-?

 
 

Πιλοτική Υπηρεσία IP Τηλεφωνίας

Εκτύπωση PDF

ip-telepΣτο πλαίσιο του έργου “Λειτουργία του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου 2010”, που εκτελείται για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, παρέχεται στις διοικητικές και σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιλοτική υπηρεσία IP Τηλεφωνίας (http://voip.sch.gr). Υπεύθυνος φορέας για την ανάπτυξη και λειτουργία της υπηρεσίας είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

 Βασικός στόχος της υπηρεσίας είναι η ανάπτυξη ενός ενιαίου τηλεφωνικού δικτύου μεταξύ των σχολικών και διοικητικών μονάδων, που διαθέτουν ευρυζωνική πρόσβαση, καθώς και του Υπουργείου Παιδείας. Επίσης παρέχεται διασύνδεση με το τηλεφωνικό δίκτυο των ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων του ΕΔΕΤ με σκοπό την λειτουργία ενός ενιαίου δικτύου τηλεφωνίας και συνεργασίας που περιλαμβάνει όλη την εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα της χώρας. Ακολούθως το τηλεφωνικό δίκτυο του ΠΣΔ θα διασυνδεθεί με το ΣΥΖΕΥΞΙΣ για την πραγματοποίηση κλήσεων προς προορισμούς εκτός ΠΣΔ (εθνικούς, κινητούς, διεθνείς) με την ισχύουσα προνομιακή τιμολογιακή πολιτική.   

Περισσοτερα...
 


Σελίδα 1 από 2

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

ΣΗΜΕΡΑ - ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟη ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα" Module by: Joomlabyte

ΚΑΙΡΟΣ - ΠΡΟΓΝΩΣΗ