12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής

Παρασκευή, 22 Δεκέμβριος 2017 09:53
Εκτύπωση

Logo-12SynedrioPekap

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής με θέμα:

«Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση –
Διδακτικές Μεθοδολογίες και Τεχνικές»

Το συνέδριο θα διεξαχθεί από 4 έως 6 Μαΐου 2018
στην πόλη της Αθήνας.

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ