Παράταση θητείας των Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Πέμπτη, 02 Σεπτέμβριος 2010 09:10
Εκτύπωση

Σύμφωνα με την απόφαση Γ7/1-9-2010 με αριθ. πρωτ. 107016 αποφασίστηκε η παράταση θητείας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν ως Υπεύθυνοι και ενός Τεχνικού Υπευθύνου στα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. για ένα έτος, από την 1-9-2010 μέχρι την 31-8-2011.

wordprocessing Παράταση της θητείας των Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) για το σχολικό έτος 2010-2011

wordprocessing  Διευκρινίσεις σχετικά με την παράταση της θητείας των Υπευθύνων και των Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) για το σχολικό έτος 2010-2011

wordprocessing  Κάλυψη των κενών ή κενουμένων θέσεων Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) για το σχολικό έτος 2010-2011