Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 23:59