«ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προγραμμάτων ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2022-2023» Α΄ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί , τα ονόματα των οποίων και τα σχολεία στα οποία υπηρετούν αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, υλοποίησαν τα εγκεκριμένα προγράμματα σχολικών Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων που ανέλαβαν στο σχολικό έτος 2022-2023

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.