ΤΕΛΙΚΗ «ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ» - ΗΜΕΡΙΔΑ
home-icon
ΑΡΧΙΚΗ
programme-icon
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
location-icon
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
registration-icon
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

logos-site

DEMOKLEOS THE KLEOS OF DEMOCRACY IN EUROPEAN SCHOOL
Ξανασκεφτόμαστε τη Δημοκρατική Αφύπνιση και τη Συλλογική Ευθύνη για μια ολιστική προσέγγιση του σχολείου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

endshow-image

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ

«Αντάμα νοιαζόμαστε για το μέλλον,
αντάμα κρίνουμε το παρελθόν.

Πολιτικός Γραμματισμός και
Θεμελιώδεις Δημοκρατικές Δεξιότητες Κλειδιά»

Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση: E5
Πνευματικά Προϊόντα: 04,05,06,07,011,014,018,019,020


Σάββατο, 30 Ιουνίου 2018
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, 2ας Μεραρχίας 36 και Ακτής Μουτσοπούλου, Πειραιάς


No agreement: 2015-1-EL01-KA201-013930
financed by the European Commissionas
part of the Erasmus Plus Programme
Key Action 2 – “Strategic Partnerships”, National Greek Agency

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.