ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
home-icon
ΑΡΧΙΚΗ
programme-icon
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
location-icon
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
registration-icon
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 

demokleos-national-actions-home-logos

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, Δράση ΑΞΟΝΑΣ 2 με τίτλο: «DEMOKLEOS: Ξανασκεφτόμαστε τη Δημοκρατική Αφύπνιση και τη Συλλογική Ευθύνη για μια ολιστική προσέγγιση του σχολείου», η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά σε συνεργασία με το Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) Πειραιά και με την υποστήριξη του Ραλλείου Γυμνασίου Θηλέων Πειραιά, διοργανώνουν Επιμορφωτικό Πρόγραμμα μεικτής μάθησης διάρκειας 50 ωρών, μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης Moodle, με θέμα:

 

«Θεμελιώδεις Δημοκρατικές Δεξιότητες στην Εκπαίδευση» 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΪΟΣ 2018
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 50 ΩΡΕΣ

Στόχος του επιμορφωτικού προγράμματος, που βασίζεται σε καινοτομικό εκπαιδευτικό υλικό του DEMOKLEOS, είναι να καταστεί κατανοητό στους εκπαιδευόμενους το ουσιώδες περιεχόμενο της Δημοκρατίας μέσα από συγκεκριμένες θεματικές σχετικές με ερμηνείες, θεωρίες, δυνατότητες, πρακτικές και θεσμούς.

 

ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΝΙΤΩΝ 21, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 50 (πενήντα) ώρες. Θα υλοποιηθεί με τη «μεικτή» μέθοδο διδασκαλίας, συνδυάζοντας 7 (επτά) δια ζώσης εκπαιδευτικές συναντήσεις με διάρκεια 4 (τεσσάρων) ωρών η καθεμία και 11 εβδομάδες εκπαίδευσης και μελέτης εξ’ αποστάσεως. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν το διάστημα Φεβρουαρίου-Μαΐου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρες 15:30-19:30, ξεκινώντας από την Παρασκευή 16/02/2018, στο εργαστήριο πληροφορικής του Ραλλείου Γυμνασίου Θηλέων Πειραιά (Πειραιώς και Επονιτών 21, Πειραιάς).

Όσοι θα εγγραφούν στο σεμινάριο θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής στο ευρωπαϊκό σχέδιο DEMOKLEOS βάσει της επιτυχούς ολοκλήρωσής της επιμόρφωσης.

 

Πνευματικά προϊόντα 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 018, 019, 020

 

ΑΦΙΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.