ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλεί όλους τους αναπληρωτές της Α' Φάσης οι οποίοι χρήζουν συμπλήρωσης ωραρίου, να υποβάλλουν αίτηση προτίμησης σχολείων σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο πίνακα κενών και πλεονασμάτων. Όσοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της Α΄ Φάσης δεν έχουν τοποθετηθεί σε κανένα σχολείο, μπορούν να δηλώσουν συνδυασμό σχολείων για την κάλυψη του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

Οι αιτήσεις θα κατατεθούν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος καταχώρισης αίτησης τοποθέτησης
έως την Κυριακή 09/10/2022 και ώρα 23:59 μ.μ.

Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός δεν συμπληρώνει ωράριο σε σχολείο/ή σχολεία προτίμησής του, ή δεν υποβάλλει αίτηση, θα τοποθετηθεί αυτοδίκαια, για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην αίτησή σας, θα αναγράφετε, στο πλαίσιο «Παρατηρήσεις», το σχολείο της πρώτης τοποθέτησής σας (εάν υφίσταται, ήτοι σχολείο στο οποίο είχατε διατεθεί από 12 ώρες και άνω), καθώς και το υπολειπόμενό σας ωράριο για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού σας ωραρίου.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.