ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών Π.Ε.
& Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ στο πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης των υπόχρεων/δικαιούχων της με αρ. πρωτ. 29860/22-12-2022 πρόσκλησης για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το σχ. έτος 2022-2023

έως και την Δευτέρα 23-01-2023 στις 15:00

στο πλαίσιο της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών»

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΕΠ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.