Καλούνται οι Διευθυντές/ντριες Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πειραιά να αναλάβουν υπηρεσία από Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023 έως και Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πειραιά στον 4ο όροφο, Γραφείο 3.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.