Οι διορισθέντες εκπαιδευτικοί καλούνται να παρουσιαστούν στην Διεύθυνση εντός πέντε (5) ημερών για ορκωμοσία και ανάληψη καθηκόντων. Παρακαλούνται την ημέρα ορκωμοσίας/ανάληψης υπηρεσίας να προσκομίσουν φωτοτυπημένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε φάκελο με λάστιχο.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Ακολουθούν υποδείγματα αιτήσεων και Υπεύθυνων Δηλώσεων που πρέπει να  συμπληρωθούν:

ΚΑΡΤΕΛΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.