ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Σας ενημερώνουμε ότι στις 13/9/2023 το απόγευμα θα καταβληθεί η αμοιβή επιτροπών και επιτηρητών των ειδικών μαθημάτων (Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Σχέδιο, Μουσική, Αγωνίσματα) Πανελλαδικών Εξετάσεων 2023, εκτός από την πρόσθετη αμοιβή λόγω Σαββάτου.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.