03-11-2023: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Επαναπροκήρυξη - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών μονάδων Δ.Ε. και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) 
αμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Πειραιά

Αιτήσεις από Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023 έως και Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 15.00.

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ν.1599 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.