ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Σας ενημερώνουμε ότι στις 13/11/2023 το απόγευμα θα καταβληθεί η αμοιβή σε εκπαιδευτικούς που εργάστηκαν μέρες Ιουλίου για την υποστήριξη υποβολής μηχανογραφικών δελτίων.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.