- ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑ.Λ. ΕΤΟΥΣ 2024 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΕΙ

kid writing test

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καλούνται να υποβάλουν τη σχετική Αίτηση - Δήλωση (Α-Δ) για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2024 από την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 μέχρι και την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023.
Η προθεσμία υποβολής είναι αποκλειστική. Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να ενημερωθούν όλοι υπεύθυνα, αναλυτικά και με ενιαίο τρόπο, ώστε να διασφαλίζονται σε πανελλαδικό επίπεδο οι όροι ίσης μεταχείρισης των ενδιαφερομένων. Επισημαίνεται ότι στην παρούσα εγκύκλιο, όπου γίνεται αναφορά σε μαθητές/τριες των Ημερησίων ΕΠΑΛ, εννοούνται και οι μαθητές/τριες των Πρότυπων ΕΠΑΛ.

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 (ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. - Π.ΕΠΑ.Λ.)  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑ.Λ. - Π.ΕΠΑ.Λ.) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

---

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 (ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑ.Λ.) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2 (ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

---

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.