Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση με απόσπαση θέσης 
στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων 

Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού 

Καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες 

που διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στο αριθμ. 2024-05-LD-4-en-1 AB-pa/14-5-2024 συνημμένο έγγραφο του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα του Θεσμού των Ευρωπαϊκών Σχολείων να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση, με απόσπαση, της ακόλουθης θέσης:


«Head of Unit “Pedagogical Development” in the Office of the Secretary-General in Brussels with
effect from 1st of September 2024»

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από την έκδοση της παρούσης (5-6-2024) έως και 11-6-2024 και ώρα 15:00.

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Για το υπ' αριθμ. 2024-05-LD-4-en-1 AB-pa/14-5-2024 σχετικό έγγραφο ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.