Ενημέρωση αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τον Δήμο Αγκιστρίου

dhmos agkistriou diaf

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Αγκιστρίου χορηγεί επίδομα ύψους 300 ευρώ μηνιαίως, στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, για όσο διάστημα υπηρετούν στις εκπαιδευτικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της νήσου του Αγκιστρίου.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.