Ενημέρωση αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τον Δήμο Πόρου

dhmos poor

Σας ενημερώνουμε ότι tο Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου έλαβε Απόφαση, με την οποία θα εξειδικεύεται η παροχή επιδόματος σίτισης – διαμονής ως εξής: Μηνιαίο επίδομα 200€ για την περίοδο Σεπτεμβρίου 2023 – Ιουνίου 2024 (10 μήνες) σε αναπληρωτές καθηγητές Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρίς εντοπιότητα που τοποθετούνται στο Γυμνάσιο και το Λύκειο Πόρου για πάνω από το 50% των διδακτικών ωρών απασχόλησής τους.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.