ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - Τ.Ε. (Γ' ΦΑΣΗ): ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π.: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ (Α' ΦΑΣΗ): ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ (Β' ΦΑΣΗ): ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

-----------------------------------

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ- ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα κύριας τοποθέτησης (όπου έχουν τοποθετηθεί για τις περισσότερες ώρες),
στις 08:00 π.μ. την Παρασκευή 09/10/2020 ή τη Δευτέρα 12/10/2020

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

-----------------------------------

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ:

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΔΕ (ΓΕΝΙΚΗ)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΔΕΑΥ)

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ (ΣΜΕΑΕ)

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ)

ΠΕΠ - ΕΒΠ - ΕΕΠ

ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Υ.Δ. ΓΙΑ ΑΛΗΘΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.