20-10-2020: 1η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (*)
22-10-2020: 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (*)
05-11-2020: 3η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (*)
13-11-2020: 4η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (*)
19-11-2020: 5η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (*)

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
3/ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (λόγω COVID-19)

(*) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Α' ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Β' ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Τ.Ε.) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

-----------------------------------

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ- ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί / ΕΕΠ οφείλουν να παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα κύριας τοποθέτησης (όπου έχουν τοποθετηθεί για τις περισσότερες ώρες),
στις 08:00 π.μ. την Τρίτη 20/10/2020 ή την Τετάρτη 21/10/2020 (*)

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

-----------------------------------

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ:

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΔΕ
(ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ,
Σ.Μ.Ε.Α.Ε.,
ΤΕ)

ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Υ.Δ. ΓΙΑ ΑΛΗΘΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.