ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΤΗ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
[ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Δ.Ε. (ΑΡΘΡΟ 86 ΤΟΥ ν.4547/2018 (Α΄ 102) όπως ισχύει) ΚΑΙ
ΜΕΛΟΣ Ε.Ε.Π. (ΑΡΘΡΟ 46 ΤΟΥ ν.4692/2000)]

-----------------------------------

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ- ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί / ΕΕΠ οφείλουν να παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα κύριας τοποθέτησης (όπου έχουν τοποθετηθεί για τις περισσότερες ώρες) (*),
στις 08:00 π.μ. τη Δευτέρα 09/11/2020 ή την Τρίτη 10/11/2020

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

-----------------------------------

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ:

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΔΕ
(ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
Σ.Μ.Ε.Α.Ε.)

ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Υ.Δ. ΓΙΑ ΑΛΗΘΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

(*) 'Οσοι αναπληρωτές έχουν τοποθετηθεί σε εσπερινά Γυμνάσια - Λύκεια,
να παρουσιαστούν στις 08:00 π.μ. τη Δευτέρα 09/11/2020 ή την Τρίτη 10/11/2020 στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά (Ελ. Βενιζέλου 35, 6ος όροφος, Γραφείο 5)
για να κάνουν ανάληψη υπηρεσίας, ώστε να καταχωριστούν στο ΕΡΓΑΝΗ την ίδια ημέρα της ανάληψής τους.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.