ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (Δ' ΦΑΣΗΣ)
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21
(ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ23 ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ (4 ΦΥΛΛΑ)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ «ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ» ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΖΕΠ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΛ. ΠΕ23 (ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

-----------------------------------

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ- ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

Οι αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα κύριας τοποθέτησης (όπου έχουν τοποθετηθεί για τις περισσότερες ώρες),
στις 08:00 π.μ. την Παρασκευή 08/01/2021 ή τη Δευτέρα 11/01/2021 (*)

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕ79.01 ΚΑΙ ΤΕ16 ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ.
(ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 903/Ε1/7-1-2021 ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 133/7-1-2021)

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

-----------------------------------

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ:

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ
(ΓΕΝΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΥ-ΖΕΠ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ)

ΠΔΕ (ΣΜΕΑΕ-ΤΕ-ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΧ.ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ-ΠE23

ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Υ.Δ. ΓΙΑ ΑΛΗΘΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

(*) Παρακαλούνται όσοι αναπληρωτές έχουν τοποθετηθεί σε εσπερινά σχολεία,
να παρουσιαστούν στις 08:30 π.μ. την Παρασκευή 08/01/2021 ή τη Δευτέρα 11/01/2021 στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Πειραιά (Ελ. Βενιζέλου 35, 6ος όροφος, Γραφείο 5)
για να κάνουν ανάληψη υπηρεσίας, ώστε να καταχωριστούν στο ΕΡΓΑΝΗ την ίδια ημέρα της ανάληψής τους.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.