Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην
Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων
για το σχολικό έτος 2021-2022

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.: από Τρίτη 09-11-2021 έως και Παρασκευή 12-11-2021

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΗΝ Υ.Α. 117781/ΓΔ4/21-09-2021 (Β' 4696) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.