ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Γενικής Παιδείας ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ78, ΠΕ79.01/ΤΕ16, ΠΕ80 και ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.04, ΠΕ87.08, ΠΕ88.02, ΠΕ90, ΠΕ91, που προσλήφθηκαν με τις Υ.Α. 105683/Ε1/1-9-2022 και 105680/Ε1/1-9-2022 θα υποβάλουν Δήλωση Προτίμησης Επανατοποθέτησης σε Λειτουργικά Κενά

την Τρίτη 20/9/2022 από ώρα 12.00 έως και 23.59 της ίδιας ημέρας.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.