Α.Σ.Ε.Π.

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2ΕΑ/2022 ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ Σ.Δ.Ε.Υ. ΤΩΝ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. 24 Ιουλίου 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΣΕΠ 31 Ιανουαρίου 2023
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ 30 Σεπτεμβρίου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΣΕΠ 23 Σεπτεμβρίου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠ. ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΣΕΠ 17 Φεβρουαρίου 2020
ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ 22 Ιανουαρίου 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠ. ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΣΕΠ 30 Δεκεμβρίου 2019
ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ - ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ 16 Δεκεμβρίου 2019
ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΣΕΠ 04 Ιουλίου 2019
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΥΠ. ΕΚΠ-ΚΩΝ (ΑΣΕΠ 2008) 03 Ιουνίου 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΣΕΠ 25 Ιουνίου 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΣΕΠ 2008 16 Νοεμβρίου 2016

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.