ΚΠγ

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 20 Σεπτεμβρίου 2023
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023 24 Αυγούστου 2023
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΠγ A' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023 02 Αυγούστου 2023
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΠγ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 08 Ιουνίου 2023
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023 02 Μάι 2023
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΜΑΪΟΥ 2023 03 Απριλίου 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΠγ Α' 2023 30 Μαρτίου 2023
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023 13 Μαρτίου 2023
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΠγ Β' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022 27 Ιανουαρίου 2023
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΠγ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2022 21 Δεκεμβρίου 2022
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 04 Νοεμβρίου 2022
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Β' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022: ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ 01 Νοεμβρίου 2022
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022 12 Οκτωβρίου 2022
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΠγ Α' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022 21 Ιουλίου 2022
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΠγ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 10 Ιουνίου 2022
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022: ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19 26 Μάι 2022
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ 25 Μάι 2022
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΜΑΪΟΥ 2022 11 Μάι 2022
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022: ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ 03 Μάι 2022
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022 11 Απριλίου 2022

Σελίδα 1 από 5

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.