Γυμνάσιο Αιαντείου Σαλαμίνας

Διαβάστε το παραμύθι του Γυμνασίου Αιαντείου Σαλαμίνας

«Η μάγισσα ΟΙΚΟΜΕΤ και το ραβδί της αλλαγής»

στην ιστοσελίδα τους http://ecomobilityisback.blogspot.gr/2015/12/oikomet.html. Το Γυμνάσιο Αιαντείου συμμετέχει στην εκστρατεία ECOMOBILITY με πολλές και σημαντικές δράσεις.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.