ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΦΟΙΒΟΥ...

ΕΝΑ VIDEO ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ομάδα εκπαιδευτικών «τα δελφινάκια του Σαρωνικού» στα πλαίσια του 100ου σεμιναρίου του ΚΠΕ Αργυρούπολης δημιούργησε το παρακάτω video ως μια δράση ψηφιακής αφήγησης που θα υλοποιούσε με την περιβαλλοντική της ομάδα στα πλαίσια ενός περιβαλλοντικού προγράμματος. Η ιστορία του Φοίβου γράφτηκε εξολοκλήρου από τα μέλη της ομάδας και επενδύθηκε με εικόνες. Στόχος του video που θα συνοδεύεται από κατάλληλα σχεδιασμένο φύλλο εργασίας είναι να φέρει τους μαθητές σε επαφή με έννοιες και διεργασίες του θαλάσσιου οικοσυστήματος (βιοτικοί και αβιοτικοί παράγοντες και αλληλεπιδράσεις), καθώς και να τους ευαισθητοποιήσει για τους κινδύνους που θέτουν οι ανθρώπινες δραστηριότητες στο περιβάλλον.

Απολαύστε το!

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.