ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΟΙ ΕΜΠΡΗΣΤΕΣ του ΜΑΞ ΦΡΙΣ

2lyk salam fanourhs img

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023
ώρα 21:00΄

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.