ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά: 
ΕΣΠΕΡΙΔΑ "ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ" 

Τετάρτη 22 Μαΐου 2024, ώρα 18:00΄

gym iwnid monumenta afisa 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.