Την Πέμπτη 08/12/2022 ο Δ/ντής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Πειραιά επισκέφθηκε τις εξής σχολικές μονάδες:

1) Ημερήσιο Γυμνάσιο Σπετσών και
2) Ημερήσιο ΓΕΛ Σπετσών,

προκειμένου να ενημερωθεί για τρέχοντα ζητήματα και να συζητήσει με τα μέλη των σχολικών κοινοτήτων θέματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Συνεργάστηκε με τις Διευθύντριες του Γυμνασίου, κ. Τσίπρα Κ. και του Λυκείου, κ. Μπακόλα Μ., καθώς και με τους αντίστοιχους συλλόγους διδασκόντων.

Τέθηκαν θέματα διαμονής και, ευρύτερα, συνθηκών διαβίωσης των εκπαιδευτικών στο νησί, στο πλαίσιο μιας αγαστής συνεργασίας με το δήμο, που καλύπτει ποσό 200 ευρώ μηνιαίως για τους αναπληρωτές και, ως μέτρο, δύναται να επεκταθεί και για τους νεοδιόριστους.
Επίσης, ξεκινούν πιλοτικά προγράμματα δράσεων εντός νησιού και επισκέψεις εκτός νησιού. Ο Δ/ντής της Δ.Ε. δηλώνει την έμπρακτη στήριξή του σε ανάλογες πρωτοβουλίες – δράσεις, που στόχο έχουν το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και τη σύνδεση της γνώσης με τις ανάγκες της σύγχρονης ζωής.

Ο Διευθυντής Δ.Ε. Πειραιά
Διονύσιος Αναστασόπουλος Δρ.
Φιλόλογος

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.