29-11-2022: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
05-12-2022: 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
08-12-2022: 3η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
14-12-2022: 4η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

25-04-2023: 5η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
02-05-2023: 6η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 48/2022

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΑ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΕΩΣ 25% ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΕ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ (11 ΩΡΩΝ) ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β' ΑΝΑΘΕΣΗΣ / Β' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ Ε.Κ.
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΕ ΚΕΝΗ-ΚΕΝΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΔΕ / Α ΦΑΣΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.