28-02-2024: 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
27-02-2024: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 05/2024 

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ /ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ  
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ /ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ  
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.  
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  
         - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΑΚΤΕΩΝ ΑΠΟ ΒΑΘΜΟ Γ΄ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ Β΄ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ  
         - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΑΚΤΕΩΝ ΑΠΟ ΒΑΘΜΟ Β΄ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ Α΄ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.