ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί τροποποιήσεις και ανακλήσεις τοποθετήσεων, μετά από αίτηση των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τη Πράξη 28/13-09-2023.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.