ΠΥΣΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι με την Πράξη 25/16-05-2024 αναρτήθηκε Πίνακας με τη μονιμοποίηση εκπαιδευτικών Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητας ΔΔΕ Πειραιά.

intro general 19 handshake

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.