ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:

Α. ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ (4ος ΟΡΟΦΟΣ) ΠΡΟΣ ΠΥΣΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ.
Β. ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.
Γ. ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΣΤΟ e-mail ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

1) ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
2) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
3) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1) ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
2) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
3) ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (π.χ. ΑΠΟ ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ)
4) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΟΑΤΑΠ
5) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
6) ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (π.χ. ΑΠΟ ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 49288/Δ2/02-05-2012 έγγραφο του Υπουργείου, σε περίπτωση που το ΠΥΣΔΕ δεν μπορεί να αποφανθεί για την εμφανή συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, τότε απαιτείται να προσκομιστεί από τον/την  ενδιαφερόμενο/η (εκτός των άλλων προβλεπόμενων δικαιολογητικών) αναλυτική κατάσταση μαθημάτων των σπουδών ή αναλυτική βαθμολογία ή αντίστοιχο Φ.Ε.Κ. στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά τα μαθήματα σπουδών. 

Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος έχει εκδοθεί από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της αλλοδαπής, τότε ο /η ενδιαφερόμενος/η οφείλει να προσκομίσει (εκτός των άλλων προβλεπόμενων δικαιολογητικών) επίσημη μετάφραση του ανωτέρου εγγράφου.

 


ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

1) ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
2) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
3) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
4) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ
5) Η ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ
6) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1) ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
2) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
3) ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (π.χ. ΑΠΟ ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ)
4) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΟΑΤΑΠ
5) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
6) ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ  ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
7) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ
8) ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ
9) Η ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ
10) ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ (π.χ. ΑΠΟ ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ)
11) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
12) ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (π.χ. ΑΠΟ ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ)


ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (INTEGRATED MASTER) ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

1) ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
2) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
3) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ  Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΟΣ (1) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
4) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΦΕΚ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 46 του Ν. 4485/2017 (Α΄114)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (INTEGRATED MASTER) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1) ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
2) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ  ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
3) ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (π.χ. ΑΠΟ ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ)
4) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΟΑΤΑΠ
5) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
6) ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (π.χ. ΑΠΟ ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΟΣ (1) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ


ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

1) ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

2) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΡΝΗΘΕΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΩΛΥΕΤΑΙ Η ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

3) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΕΑ  Ή ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ  ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ, Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΚΑΙ Η ΜΕΙΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

4) ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΜΕΙΚΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΕΝ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΟ 100% ΤΟΥ ΜΕΙΚΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΤΟΥ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΤΕ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΘΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΜΕΙΚΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΗΡΕ ΑΔΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ (ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ) ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕΝ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΟ 100% ΤΟΥ ΜΕΙΚΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΤΟΥ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η αίτηση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση της άδειας πρέπει να υποβάλλονται στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο πριν την έναρξη του έργου, ώστε να δίνεται στο Συμβούλιο ο απαραίτητος χρόνος για την εξέταση των ανωτέρω δικαιολογητικών.

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Σ.Π.Α. (ΑΡΘΡΟ 181, Ν.4823/2021)

1) ΑΙΤΗΣΗ

2) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ: ΟΠΣ (7 ΨΗΦΙΑ) Η ΜΙS (7 ΨΗΦΙΑ) ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

3) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η αίτηση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να αποστέλλονται πριν την έναρξη του έργου, ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για την εξέτασή τους.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.