ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ και ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ
Α', Β' και Γ' ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
2023

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 24/05/2023
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: 24/05/2023
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΕΕΠ - ΕΒΠ: 29/05/2023

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΕΕΠ - ΕΒΠ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΕΝΩΝ 2023
07/04/2023 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 10/04/2023
27/03/2023 (ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)
27/03/2023

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ και ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ
Α', Β' και Γ' ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
2022

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ: 01/06/2022

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

(20/05/2022) Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π.: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΕΝΩΝ 2022
23/05/2022
23/05/2022 (ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)
13/05/2022
13/05/2022 (ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)
14/04/2022
14/04/2022 (ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ και ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ
Α', Β' και Γ' ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ: 08/06/2021

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΕΝΩΝ 2021
31/05/2021 (ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)
31/05/2021
18/05/2021 (ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)
18/05/2021
23/04/2021
20/04/2021

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ και ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ
Α', Β' και Γ' ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ: 19/06/2020

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΕΝΩΝ 2020
05/06/2020
05/06/2020 (ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)
25/05/2020

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ και ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ
Α', Β' και Γ' ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ: 27/08/2019

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΕΝΩΝ 2019
25/07/2019 
25/07/2019 (ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ) 
18/06/2019

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ και ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ
Α' και Β' ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
2018

14/06/2018

29/05/2018 (ΠΡΑΞΗ 14/2018)

15/05/2018 (ΠΡΑΞΗ 12/2018)

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.