Συνάντηση εργασίας με το προσωπικό του Eργαστηρίου Kυκλικής Oικονομίας Piraeus Makerspace του Δήμου Πειραιά

synadhsh_ergasias_120124

Την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας των στελεχών του Γραφείου Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων με το προσωπικό του Eργαστηρίου Kυκλικής Oικονομίας Piraeus Makerspace του Δήμου Πειραιά, παρουσία εκπροσώπου εκπαιδευτικών των συστεγαζόμενων ΕΠΑΛ στο κτίριο ΣΚΥΠ, με σκοπό την δικτύωση προς εύρεση νέων δυνατοτήτων και ευκαιριών συνεργασίας, κυρίως στο πλαίσιο προγραμμάτων Erasmus+ & UNESCO ASPnet που εστιάζονται στην Ευρωπαϊκή προτεραιότητα και θεματική της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκε επιχειρηματικό σχέδιο με σκοπό τη βιωσιμότητα του Εργαστηρίου με τίτλο «Piraeus Makerspace: Green & Social Enterpreneurship Incubator». Συζητήθηκε επίσης η επικοινωνιακή στρατηγική του εργαστηρίου αναφορικά με την ενίσχυση της ορατότητας των δυνατοτήτων και των δραστηριοτήτων του ως χώρου επαφής των μαθητών/-τριών των σχολείων αρμοδιότητας ΔΔΕ Πειραιά με την έννοια και την πρακτική της κυκλικής οικονομίας. Υπενθυμίζεται ότι σε σχέση με το εργαστήριο κυκλικής οικονομίας Piraeus Makerspace του Δήμου Πειραιά έχουν ήδη γίνει οι ακόλουθες προωθητικές ενέργειες του εργαστηρίου από το Γραφείο μας από τον Σεπτέμβριο 2023 μέχρι σήμερα:

• Επαφή με την κυρία Μαρία Δόμπροβιτς, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ78 του ΓΕΛ Καμινίων με σκοπό την υποστήριξη διαθεματικού εκπαιδευτικού προγράμματος
• Επαφή με την κυρία Βέρα Δηλάρη, Εθνική Συντονίστρια Δικτύου Συνδεδεμένων Σχολείων της UNESCO (ASPnet), Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων, ΥΠΑΙΘΑ, προκειμένου να συμπεριλάβει τις επισκέψεις σχολείων ASPnet στο εργαστήριο ως πρόταση υπό τη θεματολογία του Δικτύου για την κυκλική οικονομία (προγραμματισμός επίσκεψης του Ραλλείου Γυμνασίου Θηλέων Πειραιά)
• Επαφή με την Συντονίστρια Erasmus+ & UNESCO ASPnet στο Ράλλειο ΓΕΛ Θηλέων Πειραιά και δωρεά 30 κιλών πλαστικών πωμάτων από τον ανακυκλωτικό σταθμό του σχολείου προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν πιλοτικά ως πρώτη ύλη στους τρισδιάστατους εκτυπωτές του εργαστηρίου
• Επαφή με την κυρία Μαρία Γιαννακάκη, Διευθύντρια του 8ου Γυμνάσιου Πειραιά για την διοργάνωση επίσκεψης μαθητών/-τριών του σχολείου στο εργαστήριο
• Πρόταση επαφής και συνεργασίας με το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιά στο πλαίσιο του προγράμματος Jean Monnet «Motivate Teachers 4 Europe» και με το Γραφείο Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.