Ένταξη της ΔΔΕ Πειραιά στο Δίκτυο STEAME Teacher Academy 
synadhsh_ergasias_120124

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι από τον Απρίλιο 2024 η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά είναι πλέον associate partner της Ακαδημίας Erasmus+ STEAME https://steame-academy.eu/.

Το STEAME Project αποσκοπεί στη δημιουργία δικτύου ακαδημιών εκπαιδευτικών Erasmus+ αποτελούμενου από 14 διαφορετικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε 9 χώρες, οι οποίοι επικεντρώνονται στη βελτίωση των πολιτικών και των πρακτικών για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη. Με τη δημιουργία δικτύων και κοινοτήτων πρακτικής, το STEAME Project θα φέρει σε επαφή τους παρόχους αρχικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, καθώς και τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, ώστε να αναπτύξουν αποτελεσματικές και μεταβιβάσιμες στρατηγικές και προγράμματα για την εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Το δίκτυο θα ενισχύσει επίσης την ευρωπαϊκή και διεθνή συνεργασία μέσω καινοτόμων συμπράξεων μεταξύ των εκπαιδευτών εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών των σχολείων, προωθώντας μικτά προγράμματα κατάρτισης και αντιμετωπίζοντας βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο θα δοκιμάσει μοντέλα κινητικότητας και θα δημιουργήσει την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ακαδημιών Εκπαιδευτικών STEAME για την προώθηση της βιώσιμης συνεργασίας και την ενημέρωση των φορέων χάραξης πολιτικής για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.